top of page

VERİ GİZLİLİĞİ

İnternet teklifinin kişisel veya ticari verilere (e-posta adresleri, adlar, adresler) girme opsiyonunu sağladığı her yerde, bu tür verilerin kullanıcı tarafından açıklanması isteğe bağlı olarak gönüllülük esasına dayanmaktadır. Sunulan tüm bu hizmetlerin kullanımı ve ödenmesi, teknik olarak mümkün ve makul olan ölçüde, bu tür verilere girmeden ve / veya isimsiz bir veriye veya takma ad girilmeden mümkündür. Açıkça istenmeyen bilgilerin gönderilmesi için posta adresleri, telefon ve faks numaraları ve üçüncü tarafların e-posta adresleri gibi basılı materyalin bir parçası veya benzeri verilerin bir parçası olarak yayınlanan irtibat bilgilerini kullanmak yasaktır. Bu yasaklamayı ihlal eden sözde spam mail gönderenlere karşı yasal adımlar yalnızca münhasıran saklıdır.

Google Analytics
Bu web sitesi Google, Inc. (“Google”) tarafından sunulan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, web sitesinin kullanıcılarının siteyi nasıl kullandıklarının incelenmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan çerezler (“cookies”) kullanmaktadır. Cookies tarafından web sitesi kullanımınıza ilişkin olarak oluşturulan bilgiler (IP adresiniz gibi) Google’a iletilmekte ve Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sunucularında saklanmaktadır. Google bu bilgileri, web sitesinin kullanımını değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi aktivite raporlarını derlemek ve web site aktivitesi ve internet kullanımına ilişkin başka hizmetler sunmak için kullanacaktır. Ayrıca, Google kanunen gerektiğinde veya üçüncü şahısların söz konsu bilgileri Google adına işleme tabi tutacağı hallerde bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarmak hakkına haizdir. Google, IP adresinizi sahip olduğu başka bir veri ile birleştirmeyecektir. Tarayıcınızda uygun ayarları seçmek suretiyle Cookies’i kullanmamayı seçebilirsiniz. Ancak bu halde web sitesini tüm fonksiyonlarıyla kullanmanızın mümkün olmayacaktır. Bu web sitesini kullanarak sizinle ilgili verilerin Google tarafından yukarıda bahsedilen şekilde ve çerçevede işleme tabi tutulmasını kabul etmektesiniz

Sosyal Eklentiler
Bu web sitesi, sosyal ağ Facebook için eklentileri içerir., Facebook Inc., Menlo Park, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleri (bir “Beğen” Butonu) ve / veya Google Plus tarafından işletilen sosyal ağ için eklentiler Google Inc tarafından işletilmektedir., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (bir “+1” butonu). Bu eklentiler kullanıcının tarayıcısının doğrudan Facebook veya Google sunucusuna bağlanmasına izin verir. Facebook veya Google daha sonra web sitesinde kullanıcı hakkında bilgi toplayabilir (özellikle web sitesine giriş tarihi ve saati ile birlikte diğer tarayıcı bilgileri). Kullanıcı, Facebook veya Google hesabına giriş yaparken Facebook "Beğen" butonuna veya Google "+1" butonuna tıklarsa, Facebook / Google, web sitesindeki ziyareti kullanıcının profiline bağlayabilir. Daha fazla bilgiye buradan http://www.facebook.com/help/186325668085084 ve [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html] adresinden ulaşabilirsiniz. Bu web sitesini kullanarak, kullanıcı bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasına açıkça izin veriyorsunuz.

bottom of page